Metoda dr Volla

Diagnostykę organizmu metotą dr Volla wykonuje w naszym gabinecie
Dmytro Sydorchuk posiadający certyfikaty uniwersytetu medycznego w Kijowie

Metoda dr Volla polega na pomiarach przewodności przeprowadzonych aparatem diagnostycznym w punktach akupunkturowych odpowiadających danym narządom organizmu. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu uzyskujemy obraz stanu kolejno badanych narządów określony jako norma , patologiczny bądź zapalny.
 
Jest to jedna z najdokładniejszych metod diagnozy stworzonych przez człowieka. Na podstawie prawidłowo przeprowadzonego testu otrzymujemy obraz funkcjonowania całego organizmu a w szczególności to czy występują obciążenia pasożytnicze , bakteryjne , wirusowe lub grzybicze.
 
Jedną z najważniejszych zalet jest możliwość wykrycia choroby na długo przed wystąpieniem objawów. Istnieje zatem niezbędny czas na rozpoczęcie wcześniejszej terapii.
 
Dzięki metodzie Volla możemy wykryć toksyny w produktach spożywczych , kosmetycznych , jak również ocenić stan zatrucia poszczególnych narządów. W czasie jednego seansu diagnostycznego jesteśmy w stanie wykryć przyczyny aktualnych chorób , ryzyko wystąpienia następnych co jest niezwykle istotne dla szybkiego podjęcia leczenia.
Zazwyczaj choroba nie pojawia się w organizmie z dnia na dzień. Symptomy mogą być widoczne dopiero po długim czasie od zachorowania a dzięki metodzie Volla możemy zidentyfikować chorobę , która nie daje jeszcze klinicznych objawów. Wykorzystując punkty akupunkturowe rozmieszczone na palcach rąk i nóg możemy przetestować wszystkie bez wyjątku narządu a nawet ich poszczególne części.

Takich możliwości nie dają poza VEGATEST inne metody diagnozowania. Jednym z fenomenów metody Volla jest tzw. test substancji. Ponieważ każda substancja posiada własną charakterystyczną częstotliwość drgań , możemy sprawdzić jej działanie na organizm badanego przed zażyciem. Daje to możliwość doboru indywidualnej terapii bez szkody dla pacjenta. Dzięki temu istnieje doskonała metoda indywidualnego dopasowania medykamentów zarówno homeopatycznych, alopatycznych jak i ziołowych.

2017-10-12