Fale Schumanna

Wykryjemy Twoje obciążenia metodą dającą ponad 95% trafności diagnozy
Przeprowadzane w naszym gabinecie testy są bezinwazyjne i bezbolesne

Fale Schumanna to stojące fale elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach , które rozchodzą się między powierzchnią ziemi a jonosferą.

Wszystkie formy życia na ziemi są nierozerwalnie związane za pośrednictwem fal elektromagnetycznych , których podstawowym źródłem są zjawiska atmosferyczne takie jak burze , pioruny , procesy magnetyczne na ziemi i słońcu (wiatr słoneczny) i inne.

Niemiecki uczony Schumann w trakcie badań pola elektromagnetycznego odkrył występowanie naturalnego rezonansu pomiędzy powierzchnią ziemi a jonosferą.

Fale Schumanna są niezbędne do synchronizacji rytmów biologicznych i prawidłowej egzystencji wszystkich organizmów żywych na ziemi. Niedobór lub całkowity brak tych fal może spowodować u ludzi zdrowych bóle głowy , utratę orientacji w przestrzeni , zawroty głowy , mdłości , stresy oraz inne uciążliwe dolegliwości. Wszystkie te objawy nasilają się z upływem wieku , a dodatkowo u ludzi starszych może wystąpić stan przygnębienia , apatii i ogólnego rozbicia psychicznego.

Astronauci, którzy wychodzą poza jonosferę ziemi są pozbawieni działania fal Schumanna i w związku z tym mają problemy z pamięcią a także są zestresowani i zdezorientowani. Dlatego też na wszystkich stacjach kosmicznych montuje się nadajniki fal Schumanna, a wszyscy pracownicy amerykańskiej agencji kosmicznej NASA wykorzystują generatory fal Schumanna w celu zapewnienia trwałej zdolności do pracy całemu personelowi.

Organizm dostrojony do częstotliwości fal Schumanna czerpie energię z kosmosu, dzięki czemu czuje się i funkcjonuje lepiej niż organizm pozbawiony takiej możliwości, który całość energii musi czerpać z pokarmu co może prowadzić do nadmiernej tuszy.

Najważniejsza częstotliwość rezonansu zwanego falą Schumanna jest bardzo zbliżona do rytmu alfa mózgu ludzkiego. U ludzi największą wrażliwość na fale Schumanna wykazuje układ limbiczny (układ struktur korowych i podkorowych mózgu) odpowiedzialny za stany emocjonalne takie jak zadowolenie, przyjemność czy strach, oraz istotny dla procesu zapamiętywania i motywacji.

Ludzie podatni na stres oraz mieszkający w rejonach o niskiej aktywności fal Schumanna potrzebują uzupełniać ich brak za pomocą generatora. Szczególnie dotyczy to ludzi starszych oraz przewlekle chorych. 

W związku ze wzmożoną działalnością człowieka tło elektromagnetyczne ziemi jest bardzo mocno zanieczyszczone i żywe organizmy mają problem z odbiorem fal Schumanna lub nie odbierają ich wcale. Zakłócenia i degradacja fal Schumanna są spowodowane między innymi występowaniem dziury ozonowej, powszechnym zastosowaniem telefonów komórkowych, odbiorników radiowo-telewizyjnych oraz elektryczności dla celów przemysłowych i prywatnych.

Aby umożliwić organizmowi a w szczególności mózgowi prawidłowe działanie konieczne jest "naładowanie akumulatorów" falami Schumanna. Można to uczynić w naszym gabinecie za pomocą nowoczesnych generatorów fal Schumanna dostępnych w naszym gabinecie.

 

2021-05-04