Informoterapia

Rezonansowo - informacyjne leczenie homeopatyczne (RIH) to nowy nurt medycyny
Przełom w dziedzinie terapii - ukierunkowanie działania na organy ze zmianami patologicznymi

Metoda została opracowana w 1989 roku w kijowskiej filii Charkowskiego Instytutu Neurologii i Psychiatrii im. W. P. Protopopowa kiedy to Z. D. Skrypniuk opracował podstawowe założenia informoterapii.

Według Skrypniuka wraz z substancją i energią czynnikiem leczniczym jest informacja - komunikaty informacyjne, które dają komórkom program jak osiągnąć uporządkowanie wszystkich procesów wymiany.

Informoterapia, czyli leczenie informacją, jest to dział medycyny, który analizuje wpływ informacji na fizjologiczne, biochemiczne, biofizyczne, patologiczne procesy w organizmie człowieka, procesy przechowywania, dekodowania oraz wykorzystania informacji w celach leczniczych.
Informoterapia opracowuje metody leczniczo - profilaktycznego zastosowania informacji.

Podczas terapii informacyjnej wykorzystuje się energię zgromadzoną w postaci ATP, fotokreatyny oraz różnych substancji wysokoenergetycznych znajdujących się w organizmie człowieka. Substancje te trafiając do organizmu, syntetyzuja się i odebrane jako informacje wywołują automatyczne procesy wytwarzania wewnętrznych środków leczniczych. Do przekazu informacji w organizmie wykorzystuje się zarówno substancje jak i energię wewnętrzną procesów fizycznych.

Przykładem wzajemnego powiązania informacji technicznej z biologiczną jest metoda zapisu informacji o rozmaitych substancjach czyli tzw. spektrów ich promieniowania. W szczególności dotyczy to tworzenia kopii środków leczniczych.

Przenoszenie informacji energetycznej dokonuje się poprzez tzw. inprinting, czyli zapisywanie informacji, które są charakterystyczne dla danej substancji, za pomocą elektromagnetycznego lub innego pola.


Kopie środków leczniczych można przygotowywać między innymi z:

 • ziół
 • preparatów homeopatycznych
 • preparatów alopatycznych
 • czynników infekcyjnych i pasożytniczych
 • związków metali ciężkich

Takie preparaty mają część właściwości występujących w substancjach wyjściowych.

Za pomocą terapii informacyjnej można zapisywać, przenosić informacje na różne nośniki takie jak:

 • woda
 • wosk
 • granulki cukrowe
 • metal (w tym biżuterię)
 • glicerynę
 • kosmetyki (kremy, maści)

Zapis informacji na nośniki ma szerokie zastosowanie przy terapiach uzależnieniowych jak również przy przygotowywaniu zewnętrznych preparatów leczniczych takich jak:

 • kremy przeciwzmarszczkowe
 • maści przeciwko łuszczycy, egzemom, wypryskom oraz wielu innym problemom skórnym

Wykorzystując zapis informacji na nośniki poprzez inwersję (czyli tzw. odwracanie częstotliwości przenoszonych informacji) możemy tworzyć antypreparaty. Są to przede wszystkim preparaty odczuleniowe, gdzie podczas terapii wykorzystuje się konkretne alergeny wywołujące u pacjenta reakcje alergiczne, tj. kurz domowy, pierze, sierść zwierząt.

Metoda informoterapii ma również zastosowanie przy terapiach uzależnieniowych, głównie w terapii antynikotynowej i antyalkoholowej, kiedy to w trakcie leczenia, tworzenia antypreparatów zapisywane są konkretne substancje - środki je wywołujące takie jak alkohole, wyroby tytoniowe, środki farmakologiczne czy też produkty spożywcze.

2017-06-14